** Con lắc đơn có độ dài  = 1 (m) khối lượng không đáng kể, hòn bi có khối lượng m = 100 (g) treo vào đầu dưới của dây. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1 góc αm = 30° rồi thả không vận tốc ban đầu. Bỏ qua mọi lực ma sát và lực cản của môi trường. Lấy g = 9,8 (m/s2).

cho biết v = 1,63 (m/s).

Khi qua vị trí cân bằng, bi A va chạm đàn hồi và xuyên tâm với bi B có khối lượng m1 = 50 (g) đang đứng yên trên mặt bàn. Vận tốc của hai hòn bi ngay sau khi va chạm là:

A.

v' = 4,5 (m/s).

B.

v' = 5,4 (m/s).

C.

v' = 0,45 (m/s).

D.

v' = 0,54 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

v' = 0,54 (m/s).

Vì va chạm đàn hồi và xuyên tâm nên động lượng của hệ bảo toàn:

mv = mv' + m1v1                                                          (1)

và động năng cũng bảo toàn: mv2 = mv'2 + m      (2)

Kết hợp (1) và (2) v1 = 2,16 (m/s) và v' = 0,54 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...