Con lắc đơn có độ dài  = 1 (m) khối lượng không đáng kể, hòn bi có khối lượng = 100 (g) treo vào đầu dưới của dây. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1 góc αm = 30° rồi thả không vận tốc ban đầu. Bỏ qua mọi lực ma sát và lực cản của môi trường. Lấy g = 9,8 (m/s2). Vận tốc hòn bi khi qua vị trí cân bằng:

A.

v = 16,3 (m/s).

B.

v = 0,16 (m/s).

C.

v = 163 (m/s).

D.

v = 1,63 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

v = 1,63 (m/s).

Chọn mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng: thế năng của hòn bi tại vị trí biên độ góc α = 30° là: Et = mgh = mg(1 –cos30°). Động năng của hòn bi tại vị trí cân bằng là:

Eđ = mv2. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng Et = Eđ mv2 = mg(1 –cos30°).

v2 = 2g(1 – cos30°) v = 1,63 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...