Con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng 1m, vật nặng có khối lượng 0,2 kg. Treo con lắc vào điểm I. O là vị trí cân bằng của con lắc, O' là trung điểm của đoạn IO. Người ta đóng một chiếc đinh tại điểm O' sao cho khi qua vị trí cân bằng dây bị vướng vào chiếc đinh. Kéo vật đến vị trí dây treo có phương nằm ngang rồi thả không vận tốc ban đầu. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng của dây treo ngay trước và ngay sau khi vướng đinh là:

A.

T = mg; T' = 5mg.

B.

T = 3mg; T' = mg.

C.

T = 2mg; T' = 5mg.

D.

T = 3mg; T' = 5mg.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...