Con lắc đơn có chiều dài 1 m, lấy g = 10 m/s2, chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Con lắc dao động với biên độ α0 = 9°. Tại vị trí vật có động năng bằng thế năng thì vận tốc của vật có giá trị bằng:

A.

v = 0,25 m/s.

B.

v = 0,5 m/s.

C.

v = 0,35 m/s.

D.

v = 0,9 m/s.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...