** Con lắc đơn  = 0,1 (m), quả cầu khối lượng m = 0,01 (kg) mang điện tích q = 10–7 (C). Đặt con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng và độ lớn E = 104 (V/m). Lấy g = 10 (m/s2).Chu kì dao động, con lắc khi điện trường ngược hoặc cùng hướng với trọng lực P là:

A.

Tng = 0,631 (s); Tc = 0,625 (s).

B.

Tng = 6,31 (s); Tc = 6,25 (s).

C.

Tng = 0,31 (s); Tc = 0,25 (s).

D.

Tng = 3,61 (s); Tc = 3,65 (s).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...