Con đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc lựa chọn khác với các bậc tiền bối. Đó là con đường

A. từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản
B. dựa vào Nhật Bản để đánh đuổi thực dân Pháp
C. dựa vào Pháp để lật đổ chế độ phong kiến
D. cách mạng vô sản
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...