Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong  Cương lĩnh chính trị tháng 2-1930 do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là

A.

Đánh đổ địa chủ phong kiến làm cách mạng thổ địa tiến tới làm cách mạng xã hội chủ nghĩa

B.

Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc và địa chủ chia cho dân cày nghèo

C.

Thực hiện cách mạng ruộng đất triệt để

D.

làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng tiến tới làm cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng tiến tới làm cách mạng xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...