Coi nguồn âm N như một nguồn đẳng hướng. Công suất phát âm của nguồn đó có giá trị là:

A.

P = 2,26 W.

B.

P = 1,26 W.

C.

P = 3,26 W. 

D.

P = 4,26 W.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...