Coi nguồn âm N như một nguồn đẳng hướng. Công suất phát âm của nguồn đó có giá trị là:

A.

P = 2,26 W.

B.

P = 1,26 W.

C.

P = 3,26 W. 

D.

P = 4,26 W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

P = 1,26 W.

Công suất của nguồn N. Gọi năng lượng của nguồn phát ra trong thời gian t = 1 (s) là: W = Pt. Năng lượng của nguồn N gửi qua mặt cầu S bán kính NA là: W = IAS (với S = (NA)2.

 P = IA.4π(NA)2 = 0,1.4.3,14.1 = 1,26 W.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...