Côđon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A.

         5’UAX3’.

B.

         5’UGG3’.

C.

         5’UGA3’.

D.

         5’UGX3’.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...