Côban phóng xạ  được sử dụng rộng rãi trong y học và kĩ thuật, vì nó phát xạ tia γ và có thời gian bán rã T = 5,7 năm. Để độ phóng xạ H0 của nó giảm xuống e lần (e là cơ số của loga tự nhiên) thì cần một khoảng thời gian là: 

A.

t = 8,55 năm.

B.

t = 9 năm.

C.

t = 8,22 năm.

D.

t = 8 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

t = 8,22 năm.

Giả sử H0 là độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu. Sau thời gian t, độ phóng xạ được diễn tả theo công thức: H = .

Từ điều kiện bài toán ta có:  = 8,22 (năm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...