Côban 60Co thường được xem là nguồn phóng xạ trong y học. Nếu chu kì bán rã của nó là 5,25 năm, thì trong bao lâu một phóng xạ côban bị phân rã chỉ còn bằng 1/8 lúc ban đầu?

A.

t = 10,5 năm.

B.

t = 2,125 năm. 

C.

t = 15,75 năm. 

D.

t = 21 năm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

t = 15,75 năm. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...