Côaxecva là:

A.

các hợp chất hữu cơ có 3 nguyên tố C, H, O như saccarit, lipit.

B.

hỗn hợp hai dung dịch keo khác nhau đông tụ lại thành những giọt rất nhỏ.

C.

các hợp chất hữu cơ có 2 nguyên tố C và H.

D.

các hợp chất hữu cơ phân tử, hoà tan trong nước dưới dạng những dung dịch keo.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...