Côaxecva không có đặc điểm nào sau đây?

A.

Có thể hấp thụ chất hữu cơ có sẵn.

B.

Có thể phân chia nhỏ khi chịu tác động cơ học.

C.

Trao đổi chất với môi trường.

D.

Có khả năng lớn dần và biến đổi cấu trúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trao đổi chất với môi trường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...