Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không kiên định, để thỏa hiệp đó là đặc điểm của giai cấp nào?         

A.

Tầng lớp tư sản mại bản.

B.

Giai cấp tư sản.

C.

Giai cấp địa chủ phong kiến.

D.

Giai cấp tư sản dân tộc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn đáp án D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...