Có thể tăng hằng số phân rã λ, của đồng vị phóng xạ bằng cách:

A.

Đặt nguồn phóng xạ vào trong từ trường mạnh.

B.

Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.

C.

Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.

D.

Hiện nay ta không biết bằng cách nào có thể làm thay đổi hằng số phân rã phóng xạ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...