Có thể sử dụng phương pháp nào sau đây để nghiên cứu các quy luật di truyền ở người khi không thể tiến hành các phép lai theo ý muốn?

A.

phương pháp nghiên cứu phả hệ.

B.

phương pháp nghiên cứu tế bào.

C.

phương pháp nghiên cứu tế bào kết hợp với nghiên cứu trẻ đồng sinh.

D.

phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

phương pháp nghiên cứu phả hệ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...