Có thể nhận biết dung dịch anilin bằng cách nào sau đây?

A.

Ngửi mùi.

B.

Tác dụng với giấm.

C.

Thêm vài giọt dung dịch Na2CO3.

D.

Thêm vài giọt dung dịch brom.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thêm vài giọt dung dịch brom.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...