Có thể hiểu nguyên lí thứ II nhiệt động lực như sau:

A.

Cần phải tốn một công để đưa nhiệt lượng từ nơi có nhiệt độ thấp đến một nơi có nhiệt độ cao.

B.

Cần phải tốn một công để đưa nhiệt lượng từ nơi có nhiệt độ cao đến một nơi có nhiệt độ thấp.

C.

Muốn khối khí thực hiện công, phải cung cấp nhiệt lượng cho nó.

D.

Công mà khối khí thực hiện đúng bằng nhiệt lượng mà nó nhận được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cần phải tốn một công để đưa nhiệt lượng từ nơi có nhiệt độ thấp đến một nơi có nhiệt độ cao.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...