Có thể hiểu diễn thế sinh thái là sự:

A.

biến đổi số lượng cá thể sinh vật trong quần xã.

B.

thay thế quần xã sinh vật này bằng quần xã sinh vật khác.

C.

thu hẹp vùng phân bố của quần xã sinh vật.

D.

thay đổi hệ động vật trước, sau đó thay đổi hệ thực vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

thay thế quần xã sinh vật này bằng quần xã sinh vật khác.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...