Có thể dùng mặt nạ có chứa chất nào sau đây để đề phòng bị nhiễm độc khí CO?

A.

CuO

B.

CuO và MgO

C.

CuO và Al2O3

D.

Than hoạt tính

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Than hoạt tính

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...