có thể dùng chất nào dưới đây để phân biệt các dung dịch chứa các ion Na+, Mg2+, Al3+?

A.

HCl   

B.

BaCl2

C.

NaOH

D.

K2SO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

dùng dd NaOH

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...