có thể dùng chất nào dưới đây để phân biệt các dung dịch BaCl2, Na2SO4, MgSO4, ZnCl2, KNO3 và KHCO3:

A.

Kim loại Na     

B.

Dung dịch HCl

C.

Khí CO2          

D.

Dung dịch Na2CO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Kim loại Na

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...