có thể dùng chất nào dưới đây để phân biệt các dung dịch BaCl2, Na2SO4, MgSO4, ZnCl2, KNO3 và KHCO3:

A.

Kim loại Na     

B.

Dung dịch HCl

C.

Khí CO2          

D.

Dung dịch Na2CO3

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...