Có thể chia khối lập phương Trac nghiem online - cungthi.vn thành bao nhiêu khối tứ diện bằng nhau mà mỗi tứ diện có bốn đỉnh thuộc tập các điểm Trac nghiem online - cungthi.vn?

A. Sáu
B. Vô số
C. Hai
D. Bốn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: + Chia khối lập phương Trac nghiem online - cungthi.vnthành 2 khối lăng trụ bằng nhau Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn + Xét khối lăng trụ Trac nghiem online - cungthi.vnvà nối các đường như hình vẽ sau đây Hai khối tứ diện Trac nghiem online - cungthi.vn bằng nhau vì chúng đối xứng với nhau qua mặt phẳng Trac nghiem online - cungthi.vn Hai khối tứ diện Trac nghiem online - cungthi.vn bằng nhau vì chúng đối xứng với nhau qua mặt phẳng Trac nghiem online - cungthi.vn Như vậy khối lăng trụ Trac nghiem online - cungthi.vnđược chia thành 3 khối tứ diện Trac nghiem online - cungthi.vn bằng nhau. + Làm tương tự như vậy với khối lăng trụ Trac nghiem online - cungthi.vnta cũng chia được 3 khối tứ diện bằng nhau. + Vậy, ta có thể chia khối lập phương thành 6 khối tứ diện bằng nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...