Có tất cả bao nhiêu góc vuông trong hình dưới đây?

A.

2 góc vuông

B.

1 góc vuông

C.

3 góc vuông

D.

4 góc vuông

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trong hình có tất cả 2 góc vuông là: góc đỉnh C; cạnh CD, cạnh CB và góc đỉnh B; cạnh BA, BC.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...