Cơ số x trong  có giá trị là:

A.

B.

-

C.

3

D.

-3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

Dùng định nghĩa logaN = M ⇔ aM = N:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...