Cơ sở tế bào học của trao đổi đoạn nhiễm sắc thể là

A.

sự phân li và tổ hợp tự do của nhiễm sắc thể trong giảm phân.

B.

sự trao đổi giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì trước của giảm phân II.

C.

sự trao đổi đoạn giữa các crômatit khác nguồn gốc ở kì trước giảm phân I.

D.

sự tiếp hợp các nhiễm sắc thể tương đồng ở kì giữa của giảm phân I.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...