Cơ sở tế bào học của sự di truyền giới tính là:

A.

Sự phân li và tổ hợp các cặp NST trong quá trình phân bào.

B.

Sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

C.

Sự nhân đôi và phân li căp NST giới tính trong quá trình giảm phân.

D.

Sự tổ hợp NST giới tính trong quá trình thụ tinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...