Cơ sở tế bào học của định luật phân li là:

A.

Sự phân li và tổ hợp của cặp NST đồng dạng trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

B.

Khả năng tạo 2 loại giao tử của thế hệ F1.

C.

Sự xuất hiện 1 kiểu gen của F1 và tỉ lệ phân li 1 : 2 : 1 của đời F2 về kiểu gen.

D.

Sự lấn át của alen trội đối với alen lặn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sự phân li và tổ hợp của cặp NST đồng dạng trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...