Cơ sở tế bào của hoán vị gen là:

A.

sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST.

B.

sự trao đổi chéo giữa các crômatit chị em của các cặp NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I.

C.

sự tiếp hợp theo chiều dọc của 2 crômatit của cặp NST tương đồng.

D.

sự trao đổi chéo của 2 crômatit của 1 cặp NST kép xảy ra vào kì trước giảm phân I.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sự trao đổi chéo giữa các crômatit chị em của các cặp NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...