Cơ sở tế bào của hoán vị gen là:

A.

sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST.

B.

sự trao đổi chéo giữa các crômatit chị em của các cặp NST tương đồng ở kì trước của giảm phân I.

C.

sự tiếp hợp theo chiều dọc của 2 crômatit của cặp NST tương đồng.

D.

sự trao đổi chéo của 2 crômatit của 1 cặp NST kép xảy ra vào kì trước giảm phân I.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...