Cơ sở phân tử của sự tiến hóa thể hiện qua các quá trình:

A.

tự điều chỉnh để duy trì sự ổn định về thành phần và tính chất của hệ sống.

B.

thường xuyên trao đổi chất với môi trường dẫn tới sự thường xuyên tự đổi mới thành phần của tổ chức cơ thể.

C.

tự nhân đôi của ADN với quá trình sao mã dịch mã.

D.

tích lũy thông tin di truyền thông qua sự thay đổi cấu trúc của ADN.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tích lũy thông tin di truyền thông qua sự thay đổi cấu trúc của ADN.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...