Cơ sở khoa học của thuyết tiến hóa từ từ là:

A.

Có những nhánh sinh vật tiến hóa rất chậm.

B.

Các nhân tố tiến hóa làm biến đổi nhỏ về tần số alen của quần thể trong thời gian dài.

C.

Khả năng phát tán và tập tính của sinh vật.

D.

Sự biến đổi chậm chạp của môi trường làm thay đổi chậm chạp cấu trúc di truyền của quần thể.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...