Cơ sở khoa học của luật hôn nhân và gia đình cấm kết hôn trong họ hàng gần là:

A.

đột biến xuất hiện với tần số cao ở thế hệ sau.

B.

tạo ra các dòng dị hợp.

C.

quan niệm đạo đức xã hội lên án.

D.

gen lặn có hại xuất hiện ở trạng thái đồng hợp tử, có điều kiện biểu hiện ra kiểu hình có thể gây ra bệnh tật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

gen lặn có hại xuất hiện ở trạng thái đồng hợp tử, có điều kiện biểu hiện ra kiểu hình có thể gây ra bệnh tật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...