Cơ sở hình thành tình bạn vĩ đại và cảm động của Mác và Ăng - ghen là gì? 

A.

Cùng ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản phản động nhất. 

B.

Đều có học thức uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động.

C.

Cùng chí hướng là giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi áp bức lột.

D.

Tất cả cơ sở trên 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả cơ sở trên 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...