Cơ sở di truyền học chủ yếu của hiện tượng ưu thế lai là:

A.

ở cơ thể F1 lai dị hợp, gen lặn có hại bị gen trội át chế.

B.

ở cơ thể F1 lai dị hợp, tập trung các gen trội có lợi từ cả bố và mẹ biểu hiện tính trạng tốt.

C.

ở cơ thể lai, F1 dị hợp, biểu hiện cả tính trạng của bố mẹ.

D.

ở cơ thể lai F1, nhưng tính trạng xấu không được biểu hiện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ở cơ thể F1 lai dị hợp, tập trung các gen trội có lợi từ cả bố và mẹ biểu hiện tính trạng tốt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...