Cơ sở để xây dựng tháp sinh khối là:

A.

tổng sinh khối mà mỗi bậc dinh dưỡng đồng hóa được.

B.

tổng sinh khối bị tiêu hao do hoạt động hô hấp và bài tiết.

C.

tổng sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng tính trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích.

D.

tổng sinh khối của hệ sinh thái trên một đơn vị diện tích.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...