Cơ sở để xây dựng tháp sinh khối là:

A.

tổng sinh khối mà mỗi bậc dinh dưỡng đồng hóa được.

B.

tổng sinh khối bị tiêu hao do hoạt động hô hấp và bài tiết.

C.

tổng sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng tính trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích.

D.

tổng sinh khối của hệ sinh thái trên một đơn vị diện tích.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tổng sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng tính trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...