Cơ sở để phân chia mỗi phép chiếu thành 3 loại: đứng, ngang, nghiêng là: 

A.

Do vị trí tiếp xúc của mặt chiếu với địa cầu

B.

Do hình dạng mặt chiếu

C.

Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện 

D.

Do đặc điểm lưới chiếu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Do vị trí tiếp xúc của mặt chiếu với địa cầu

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...