Cơ sở của chọn lọc nhân tạo là:

A.

Các biến dị di truyền và không di truyền.

B.

Tính biến dị và di truyền của sinh vật.

C.

Các biến dị có lợi và không có lợi.

D.

Các biến dị tổ hợp và đột biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tính biến dị và di truyền của sinh vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...