Cơ quan tương tự là những cơ quan:

A.

Có kiểu cấu tạo giống nhau và có cùng nguồn gốc.

B.

Có nguồn gốc khác nhau nhưng lại đảm nhận các chức phận giống nhau.

C.

Có hình thái tương tự nhưng lại đảm nhận các chức phận khác nhau.

D.

Có cùng nguồn gốc và đảm nhận các chức phận giống nhau.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...