Cơ quan tương tự có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu tiến hóa là:

A.

Phản ánh sự tiến hóa đồng qui.

B.

Phản ánh sự tiến hóa phân li.

C.

Phản ánh nguồn gốc chung của các loài.

D.

Cho biết các loài sống trong điều kiện môi trường giống nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phản ánh sự tiến hóa đồng qui.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...