Cơ quan tương đồng là những cơ quan:

A.

Có hình thái tương tự.

B.

Có cùng vị trí nhưng không phát triển đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.

C.

Nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể và có kiểu cấu tạo giống nhau.

D.

Có nguồn gốc khác nhau nhưng lại đảm nhận các chức phận giống nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể và có kiểu cấu tạo giống nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...