Cơ quan thoái hóa là những cơ quan:

A.

Xuất hiện ở giai đoạn trước, về sau hoàn toàn biến mất.

B.

Chỉ xuất hiện ở giai đoạn phát triển phôi và chỉ còn dấu vết khi vừa mới sinh ra.

C.

Xuất hiện khi sơ sinh, lúc trưởng thành sẽ bị thoái hóa.

D.

Phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành và chỉ còn để lại vết tích xưa kia của chúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành và chỉ còn để lại vết tích xưa kia của chúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...