Cơ quan thoái hóa có ý nghĩa chủ yếu để:

A.

Xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài.

B.

Xác định mối quan hệ tiến hóa.

C.

Xác định cấu tạo cụ thể chi tiết của các cơ quan.

D.

Xác định chức năng của cơ quan.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...