Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:        

A.

Báo Búa Liềm.

B.

Báo Nhành Lúa.

C.

Báo Người Nhà Quê. 

D.

Báo Tiếng Chuông Rè.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...