Cơ quan hành chính - tổ chức của Liên hợp quốc là:

A.

Ban thư kí.

B.

Tòa án quốc tế.

C.

Hội đồng Bảo an.

D.

Hội đồng Quản thác.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...