Cơ quan gồm đại diện các nước thành viên của Liên hợp quốc là:

A.

Hội đồng Quản thác

B.

Hội đồng kinh tế và xã hội.

C.

Đại hội đồng

D.

Hội đồng Bảo an

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đại hội đồng: gồm đại diện các nước thành viên, có quyền bình đẳng. Mỗi năm, Đại hội đồng họp 1 kì để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương quy định.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...