Cơ quan giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong việc duy trì hòa bình, an ninh thế giới là

A.

Đại hội đồng

B.

Hội đồng kinh tế và xã hội

C.

Hội đồng Bảo an

D.

Hội đồng Quản thác

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hội đồng Bảo an

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...