Cơ quan chuyên giải quyết nạn dốt sau Cách mạng tháng Tám có tên là

A.

Nha học chính.

B.

Ty bình dân học vụ.

C.

Nha bình dân học vụ.

D.

Ty học vụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...