Có phản ứng hóa học: Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu

Để có sản phẩm là 0,1 (mol) Cu thì khối lượng sắt tham gia phản ứng là:

A.

2,8 (gam).

B.

5,6 (gam).

C.

11,2 (gam).

D.

56 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5,6 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...